pagina-content

Praktisch, gratis kennismaking, psychosociale ondersteuning, transpersoonlijke counseling en therapie in Waalwijk - Praktijk de Levensweg

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

 

Tarieven voor particulieren
 
 
• Kennismakingsgesprek
maximaal een half uurGratis
• Consult
één tot anderhalf uur
65 euro  (BTW-vrij)
 
 
U kunt bij mij ook pinnen.

Tarieven voor bedrijven
Indien uw werkgever betaalt voor uw consulten, wordt er in onderling overleg een traject uitgezet en een prijsafspraak gemaakt.


Vergoedingen zorgverzekeraars
Psychosociale therapie wordt door de meeste zorgverzekeraars grotendeels vergoed vanuit een aanvullend verzekeringspakket. Deze vergoeding gaat dus niet ten koste van uw eigen risico van de basisverzekering.

De vergoedingen voor 2020 vindt u hier

Mijn beroepvereinging en ik kunnen niet instaan Voor eventuele fouten in dit overzicht. 
Als u helemaal zeker wilt zijn van uw vergoeding, kunt u het beste contact opnemen met uw zorgverzekeraar.
Bij de zorgverzekeraars vallen mijn consulten onder prestatiecode 24504, psychosociale therapie.

Ik ben aangesloten bij de Landelijke Vereniging Psychosociaal Werkenden  LVPW  en erkent als HBO registertherapeut bij Stichting Register beroepsbeoefenaren Complementaire zorg RBCZ.

U hoeft geen verwijsbrief te vragen aan uw huisarts. Als u een verwijsbrief hebt, dan wil ik deze graag aan uw dossier toevoegen.        
Kwaliteit
Een goed persoonlijk contact en kwaliteit van werken vind ik belangrijk. Ik conformeer mij aan de regelgeving van beroepsvereniging LVPW en de stiching RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg) en de wettelijke voorschriften van de overheid.
Belangijk zijn vooral de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst) en de AVG (Algemene Verordening voor Gegevensbescherming)

Geheimhouding en privacy
Het spreekt voor mij vanzelf dat ik zeer zorgvuldig omga met uw persoonlijke gegevens en met alles wat u mij tijdens ons contact toevertrouwd.
Uw gegevens worden behandeld volgens de AVG en de verwerking van het clïëntdossier is gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Lees hier mijn privacyreglement

Klachten en geschillen
Ik ben ingeschreven in het register van de SCAG; de gespecialiseerde geschilleninstantie voor therapeuten in de complementaire en alternatieve zorg.> naar Contact

                                                   
                      
 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu